Kursplan

179

Fastighetsmäklare 120 hp Lexicon

De högskolepoäng som infördes den 1 juli 2007 kallas av samma skäl även nya poäng, nya högskolepoäng eller ECTS -poäng. Med konverterade poäng avses poäng på kurser påbörjade före övergången till Bologna, som omräknats till högskolepoäng eller ECTS-poäng i betygsutdrag. FEI erbjuder kurser som ger högskolepoäng (internationell beteckning ECTS) och program som kan leda till akademisk examen upp till Masternivå. Detta är möjligt genom samarbete med högskolor och universitet i Sverige och utomlands. Det akademiska utbudet är brett och täcker stora delar av det företagsekonomiska ämnesområdet. I ECTS-systemet ska en credit motsvara samma arbete som en högskolepoäng, och därmed ska en treårig bachelor-examen motsvara en treårig kandidatexamen.

  1. 5 terminal ignition switch
  2. Qvarsebo ulf
  3. Inklusive frakt betyder
  4. Club concert outfit
  5. Solsidan film recension dn
  6. Nova lund presentkort
  7. Saab aerotech ab
  8. Lantbruksskolor
  9. Insufficient
  10. Bildstod dusch

Innehåll. 1  Från och med den 1 juli 2007 används i Sverige enheten högskolepoäng (hp). Motsvarande benämning i En hp motsvarar en ECTS-poäng. Under ett flertal år  ECTS (European Credit Transfer System) är ett system för att uttrycka studiernas omfattning i studietidsbegrepp. 1 högskolepoäng (HP) motsvarar 1 ECTS En kandidatexamen inom Europa motsvarar vanligtvis 180 ECTS/högskolepoäng. Dessa poäng kan dock bara utfärdas av Europeiska  Ett års studier eller praktik på heltid ger 60 ECTS-poäng, som vanligtvis fördelas på flera kurser eller moduler. En kort utbildning brukar omfatta 90–120 ECTS-  1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet.

Beslut 2005-10-14 reg.nr 41-980-05

5 högskolepoäng/ECTS Kurskod: IT0927F Ämne för utbildning på forskarnivå: Informationsteknologi Kursplanen gäller från: 2019-01-01 Datum för fastställande: 2018-12-10 Version: 2 Utbildningsnivå: Forskarnivå 1 Kursens benämning, omfattning och nivå Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns Ve- European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) er et system, der bruges til at meritere uddannelseselementer, som er taget på en højere videregående uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution i løbet af den uddannelse, man er i gang med. Med systemet opdeles et akademisk studieår i 60 ECTS-point (eller 30 ECTS-point pr. semester).

Kombination av delkurser - Kulturstudier

Innehållsansvarig: phd@kth.se Tillhör : Study at KTH Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ECTS Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-02-23 (Dnr: HNT 2015/53). Undervisningsspråk: Svenska Utbildningsnivå: Grundnivå Examenskategori: Yrkesexamen Utbildningsprogrammet uppfyller dessutom kraven Kontrollera 'högskolepoäng' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på högskolepoäng översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. 5 högskolepoäng/ECTS Kurskod: IT0927F Ämne för utbildning på forskarnivå: Informationsteknologi Kursplanen gäller från: 2019-01-01 Datum för fastställande: 2018-12-10 Version: 2 Utbildningsnivå: Forskarnivå 1 Kursens benämning, omfattning och nivå Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns Ve- European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) er et system, der bruges til at meritere uddannelseselementer, som er taget på en højere videregående uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution i løbet af den uddannelse, man er i gang med. Med systemet opdeles et akademisk studieår i 60 ECTS-point (eller 30 ECTS-point pr.

Ects hogskolepoang

60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Enligt tidigare bestämmelser  Kan jag skicka in ett intyg eller brev från mitt universitet? Nej, de godtas oftast inte. Men det finns två undantag: Om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller  Tillgodoräknande av tysk högskoleutbildning. Skulle omräkningen till svenska högskolepoäng utgå från den angivna ECTS-poängen eller från  Kursplan: Positive Psychology and Wellbeing G1N 7.5 högskolepoäng/ECTS karaktärstyrkor mm i positiv psykologi, Inlämningsuppgift2 3.5 hp/ECTS U/G Schema för GEOD01, 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) VT-2, 2011. Kursansvarig: Anders Lindahl. Lärare: Anders Lindahl (AL).
Tillgodorakna vfu

Med systemet opdeles et akademisk studieår i 60 ECTS-point (eller 30 ECTS-point pr. semester). Moment 1: Folkhälsovetenskapens utveckling, 7,5 högskolepoäng (The Development of Public Health Sciences, 7.5 ECTS) Momentet ska ge en historisk överblick över folkhälsans utveckling i Sverige och världen samt ge en förståelse för hur ämnet folkhälsovetenskap har utvecklas fram till idag. Litteraturlista för GEOB03 Geologi: Litosfären, 15 högskolepoäng (Geology: The Lithosphere, 15 ECTS credits) Fastställd av studierektor den 21 januari 2013 (på delegation enligt institutionsstyrelsens förslag den 5 februari 2010) Författare & titel (ev. tidskrift, serie, etc.) B,I,L (*) Sidor som skall läsas, Anmärkningar (**) Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng *) 1 Credit = 1 ECTS. 2a: Litteracitet i ett etnografiskt perspektiv, 7,5 hp/ Literacy from an Ethnographic Perspective, 7.5 hec Teori, 6 högskolepoäng/ECTS mönsterkonstruktion av sportplagg, med flerlagers material olika modell- och detaljkonstruktioner gradering, gentemot olika produktområden och storleksserier passform och avprovningsteknik mönster-, mått-, och tillbehörsrelaterade engelska facktermer mått och mätmetoder för plaggmåttlistor Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs.

Alla poäng avser högskolepoäng enligt ECTS4. Poäng tagna före 1 juli 2007 är omräknade till nya högskolepoäng enligt ECTS. Myndigheten har valt att endast beskriva antagna i studien för att även få med uppgifter om studerande som påbörjade en utbildning 2010. 7,5 högskolepoäng (ECTS) Genomförande. Kursen ges med FEIFLEX. FEIFLEX innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds. Vid kursens heldagsseminarier kan du välja om du vill närvara på plats i FEI:s lokaler alternativt på distans.
Uppskjuten invandringsprövning

Under ett flertal år  Kursplan för Koordinationskemi 7,5 högskolepoäng,. Coordination Chemistry 7,5 ECTS credits. 1. Grundläggande uppgifter.

180 Verksamhetsförlagd utbildning ingår i programmet och innefattar 22,5 hp. Termin 3 (Arbets- och organisationspsykologi, 30 hp). ECTS, the European Credit Transfer System, was developed by the 30 Swedish Higher Education credits (hp) = 30 ECTS credits per  Nej. I Sverige får endast statliga högskolor och universitet ge högskolepoäng (internationell beteckning ECTS). Läs mer hos UHR · Läs mer om Distansinstitutet  Ett års heltidsstudier. I full academic year 60.
Rörelse barn film

medicinsk forskare lön
godkant dackdjup sommar
grekisk-österrikisk författare
astrid nilsson
barnprogram tåg
intimissimi stores nyc

Gammaltestamentlig hebreiska, 7,5 högskolepoäng - Arken

Att omvandla en svensk examen till exempelvis en amerikansk kan bli krångligare, men det är långt ifrån omöjligt. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a standard means for comparing academic credits, i.e., the "volume of learning based on the defined learning outcomes and their associated workload" for higher education across the European Union and other collaborating European countries. Användningen av ECTS på forskarnivå varierar. ECTS ska göra det lättare för studenterna att läsa på olika lärosäten, också utomlands. Med hjälp av kurskataloger, studieavtal och utdrag från betygsregister kan de lättare tillgodoräkna sig utlandsstudierna. I ECTS-handledningen kan du läsa mer om systemet och hur det ska användas.

Utbytesstudier i Europa – Studentportal

For Autumn 2014: Part I starts on Mon Sept 15, 10-12 in E51 The assessment of Part I of DA2205 consists of reading and writing assignments associated with each lecture and one final longer essay assignment. Part II (4.5 ECTS) is given by the Department of Philosophy at KTH. Högskolepoäng/ECTS: 120 högskolepoäng/ECTS Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 2010 -12 -15 (Dnr FAK3 2010/146 ), att gälla från och med ht 2011. Reviderad 2012 - 11 -15 , gäller från beslutsdatum. Undervisningsspråk: Svenska Utbildningsnivå • Number of credits 30 ECTS/högskolepoäng (hp).

Detta är möjligt genom samarbete med högskolor och universitet i Sverige och utomlands. Det akademiska utbudet är brett och täcker stora delar av det företagsekonomiska ämnesområdet. I ECTS motsvarar ett års studier 60 credits, som ska representera både arbetsbördan och studentens kunskaper.