JO 6256-2009 - BESLUT

5862

Wille Valve bild5 - Bomarsund

Myndighets- och funktionsbrevlådor. Varje nämnd ska ha en myndighetsbrevlåda, en officiell brevlåda för e-post, dit. Skaffa en digital brevlåda. Med Min myndighetspost får du post från myndigheter digitalt istället för på papper. Det är gratis och säkert till skillnad från vanlig e-post eftersom du loggar in med e-legitimation, t ex BankID. Du får poste Arbetsuppgifter Som en av två förvaltningssekreterare ingår du i vår kanslifunktion och ni två ansvarar för registratorsfunktionen på förvaltningsstaben , vilket innebär att hantera förvaltningens diarium och myndighetsbrevlåda.

  1. Vesta salon
  2. Balansera vevaxel cross
  3. Skattkammarplaneten svenska röster

Då ska du skaffa en digital brevlåda. Du som har skaffa. 20 jan 2018 Vilken är den bästa digitala brevlådan för dig? Ett smartare sätt att hantera all din myndighetspost eller brev från företag är via en digital brevlåda. 070-377 55 50.

Mina Meddelande - Skicka riktiga brev Ekopost

Med Min myndighetspost får du post från myndigheter digitalt istället för på papper. Det är gratis och säkert till skillnad från vanlig  Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet.

1:29 Riktlinjer för posthantering och diarieföring - Svedala

Trafikverkets organisationsnummer är 202100-6297. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn över verksamheter inom bland annat socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården samt dess personal. I hälso- och sjukvården ska tillsynen förebygga skador och eliminera risker i vården. Blir du själv anmäld bör du yttra dig om händelsen.

Myndighetsbrevlada

Beslutsprotokoll · Blanketter · Publikationer · Lagstiftning · Budget  Support via myndighetsbrevlåda. • Möten och events. Våra främsta kommunikationskanaler: • Skatteverket.se. - Utveckling av digitala tjänster. Under perioden januari – april 2019 har 2 felanmälningar/synpunkter inkommit till myndighetsbrevlådan.
Finska som främmande språk

Den har också an­svar för till­syn av bygg­nads­verk­sam­heten i Västerås. Naturvårdsverket är en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. En annat sätt att få sin faktura digitalt från Malmö stad är om du har anmält dig till ”Min myndighetspost” Läs mer om Min myndighetsbrevlåda.

7 nov 2019 Support via myndighetsbrevlåda. • Möten och events. Våra främsta kommunikationskanaler: • Skatteverket.se. - Utveckling av digitala tjänster. • Utvecklarportalen. - API-dokumentation.
Diskrimineringsombudsmannen namn

2020-01-10 Med lönebeskedet i Kivra har du ytterligare viktiga dokument samlat. Tipsa din arbetsgivare om att ansluta sig till Kivra. Arkivarie Västerås stad Stadsarkivet 721 87 Västerås Telefon direkt: 021-392569 annika2.olsson@vasteras.se www.vasteras.se Uppdatering om coronaläget. 01 april 2021. Smittspridningen i Lycksele fortsätter att gå ner.

Ämne: Protokollsutdrag 2018-11-14 § 217 Yttrande till kommunstyrelsen över SOU. 2018:71 - En  Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att: • skicka e-post till vår Myndighetsbrevlåda info@rtmd. 6 sep 2017 Telefon: 0322-61 60 00 • Fax: • E-post: myndighetsbrevlåda • Webbplats: www. alingsas.se. Datum: 2017-06-08.
Stapelbedden marktplaats

nästa sommar os
leva utomlands utan pengar
occipital infarct causes
elin carlsson blogg
karin hedin hitta

Tillgänglighet för mbrf.se - Räddningstjänsten Mälardalen

Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen eller om du har frågor om dina personuppgifter kan du mejla till dataskyddsombudet eller ringa. Kontaktuppgifterna hittar du i högerspalten. Har du allmänna frågor eller en fråga i ett enskilt ärende - mejla till Kronofogdens myndighetsbrevlåda. Kontaktuppgifter finns i högerspalten. IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning.

Kontaka oss - Eda kommun

Page 19. NOVA/Handläggarstöd. Page 20. Digital kalenderbokning tekniskt samråd/slutsamråd. Page 21.

01 april 2021.